Huidig Recyclage percentage

Voor een kristallijn silicium zonnepaneel.

DUURZAAMHEID

PV CYCLE ivzw , het uitvoeringsorganisme van PV CYCLE BELGIUM vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk met een internationaal statuut dat sedert 2008 operationeel is. Het is onze missie om aan onze deelnemers steeds de beste oplossingen inzake de naleving van de aanvaardingsplicht Zonnepanelen, aan te bieden en dit middels een ISO 9001 en 14001 gecertificeerd managementsysteem.

 

VISIONAIR

PV CYCLE en haar medewerkers verbinden zich ertoe om met verantwoordelijkheidszin oplossingen te verstrekken die tegelijkertijd eenvoudig en visionair zijn. Onze partners worden geselecteerd op basis van hun uitmuntendheid op het vlak van technologie en milieu en moeten voldoen aan onze hoge kwaliteits- en duurzaamheidsnormen. PV CYCLE voert regelmatig audits uit bij haar partners. Daarnaast garanderen interne procedures dat onze inzet voor het milieu en onze dienstverlening op een hoog peil blijven.

DUURZAAM

Bij PV CYCLE BELGIUM passen we enkel de zogenaamde Best Beschikbare Technieken die geen overmatige kosten met zich meebrengen (BATNEEC) toe. Bovendien wordt elke verwerkingsmethode geëvalueerd op basis van haar economische kosten-batenverhouding en milieuperformantie.

De afvalverwerkingspartners worden geselecteerd om zoveel mogelijk materiaal te herwinnen. Door de circulaire economie te activeren besparen wij op onze CO²-uitstoot en werken we mee aan de circulaire loop inzake grondstoffen en materialen.

Tot slot neemt PV CYCLE eveneens deel aan een aantal nationale en internationale R&D-projecten. Hierdoor kunnen we technologische vooruitgang en investeringen in de recyclingsector mee helpen stimuleren.

Goed om te weten

Ons meest recente R&D project waaraan PV CYCLE deelneemt is CIRCUSOL (www.circusol.eu) .

CIRCUSOL staat voor “Circular Business Models for the Solar Power Industry”. Het is een innovatie project gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.  Het brengt 15 partners samen van 7 Europese landen om bedrijfsoplossingen te ontwikkelen en te demonstreren betreffende de circulaire economie in de zone-energie sector.  CIRCUSOL begon in Juni 2018 en loopt nog tot Mei 2022.