PV CYCLE BELGIUM streeft naar een maximale inzameling van de door de gebruiker aangeboden afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen via de door PV CYCLE BELGIUM opgezette inzamelkanalen en werkt zo mee aan het bereiken van de inzameldoelstellingen voor AEEA zoals voorzien in de wetgeving.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de inzameling van de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen door de producenten verwezenlijkt door de opstelling van minstens twee punten van inontvangstname die op evenwichtige wijze verdeeld zijn over het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het algemeen is deze inzameling gratis op voorwaarde dat de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen geen essentiële onderdelen ontbreken en/of geen afvalstoffen bevatten vreemd aan het afgedankte fotovoltaïsche zonnepaneel. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan het inzamelpunt hiervoor kosten aanrekenen in verhouding tot het gebrek. Deze afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen die niet aan de voorwaarde voldoen, kunnen niet worden geweigerd door het beheersorganisme wanneer het inzamelpunt deze sporadisch aanbiedt.

Indien er van het afgedankte fotovoltaïsche zonnepaneel systematisch essentiële onderdelen ontbreken en/of indien ze afvalstoffen bevatten vreemd aan het afgedankte fotovoltaïsche zonnepaneel mag ook het beheersorganisme kosten aanrekenen in verhouding tot het gebrek.

WORD EEN PV CYCLE INZAMELPUNT

Als inzamelpunt van PV CYCLE BELGIUM voldoent u en helpt u meeaan de invulling van de aanvaardingsplicht  en geniet u van tal van voordelen.

Biedt uw klanten een duurzame oplossing aan en geniet van een volledig gratis ophaaldienst.

UW VOORDELEN

Als inzamelpunt geniet u van:

  • de deelname in een Belgisch en Europees netwerk van inzamelpunten;
  • een volledig gratIs inzameling;
  • een financiële vergoeding;
  • een bijdrag aan de circulaire economie door uw klanten – van de verkoop, het onderhoud van de fotovoltaïsche zonnepanelen tot het einde van hun levensduur;
  • gratis gebruik van het PV CYCLE-logo en andere communicatiemiddelen;
  • gratis vermelding op de website van PV CYCLE BELGIUM.

UW VERPLICHTINGEN

Als inzamelpunt verbindt u zich tot:

  • de aanvaarding volgens het “één-voor-één” principe– per verkocht fotovoltaïsch zonnepaneel wordt één paneel gratis teruggenomen;
  • de aanvaarding volgens het “nul-voor-één” principe”: een afgedankt zonnepaneel aanvaarden zonder dat er een nieuw zonnepaneel is verkocht;dit is niet van toepassing op de zogenaamde B2B-inzamelpunten, gemarkeerd met ‘B2B’ in de lijst van inzamelpunten.
  • het verstrekken van informatie betreffende de beschikbare oplossingen voor de inzameling van  afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen aan de eindgebruikers en dit op een systematische, zichtbare en toegankelijke manier,;
  • het aanvaarden van een systeem van traceerbaarheid voor de ingezamelde fotovoltaïsche zonnepanelen.