INZAMELING & RECYCLAGE ZONDER KOSTEN

In België zamelen wij kosteloos alle gebruikte fotovoltaïsche zonnepanelen in, welke ook de technologie, het merk of het jaar wanneer ze op de markt gebracht werden.

VOORUITZIEND & DUURZAAM

PV CYCLE BELGIUM is het enige beheersorganisme opgericht door de industrie en in het kader van de Milieubeleidsovereenkomst Zonnepanelen dat onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk tot doel heeft het organiseren en het vervullen van de verplichtingen betreffende de terugname van fotovoltaïsche zonnepanelen in naam van al zijn leden.

.