De milieubijdrage PV  is bedoeld om de inzameling, ophaling, sortering, recycling en verwerking van de huidige en toekomstige afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen te organiseren en te financieren.

Deze bijdrage is van toepassing op elk fotovoltaïsch zonnepaneel dat op de Belgische (momenteel enkel de Vlaamse) markt wordt gebracht vanaf 1 juli 2016 en garandeert dat elke producent, invoerder, distributeur en installateur de aanvaardingsplicht naleeft. Het huidige bedrag van de milieubijdrage is vastgesteld op 2 EUR per paneel (excl. btw).

Wat is de milieubijdrage PV? Waartoe dient deze? Hoe dient ze te worden aangerekend? Waarom betaal ik een milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen?

De invoerders en producenten, aangesloten bij PV CYCLE BELGIUM, betalen een milieubijdrage ter financiering van de activiteiten van PV CYCLE BELGIUM.

Zij moeten deze milieubijdrage doorrekenen aan hun klanten, waardoor de invoerders en producenten uiteindelijk niet de kost van de milieubijdrage zelf dragen.

Ontdek hier waarom: Dankzij onze heldin, Miss Milieubijdrage, zullen afgedankte zonnepanelen niet op de afvalberg eindigen maar krijgen deze een tweede leven.

Miss Milieubijdrage legt  u de werking uit  van het nationaal netwerk van inzamelpunten en hoe u meehelpt aan een circulaire economie samen met  PV CYCLE BELGIUM.

Geniet van onze video!

Hoe wordt deze milieubijdrage PV aangerekend ? Wat dekt de milieubijdrage ? Zie de volgende nota.

Vanaf 1 juli 2016 in het Vlaamse Gewest en vanaf 1 juli 2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er één all-in bijdrage die wordt aangewend om de inzameling, de sortering, het transport en de verwerking te bekostigen van de zonnepanelen die worden teruggebracht naar het inzamelpunt of worden opgehaald ter plaatse voor grote hoeveelheden op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel. Een deel van de bijdrage gaat ook naar de werking en communicatie van PV CYCLE BELGIUM (rapportering, controles van de bedrijven, …).

In de praktijk

Het bedrag van de milieubijdrage PV is steeds exclusief 21% btw. Het btw-tarief tussen PV CYCLE BELGIUM en haar leden bedraagt 21% aangezien de leden de eindbestemming van het product nog niet kennen. De fabrikanten, invoerders, distributeurs of installateurs kunnen op deze bijdrage geen kortingen noch terugbetalingen toestaan en kunnen geen hoger dan het huidige bedrag factureren.

Alle beslissingen die betrekking hebben op de milieubijdrage PV, zoals de bepaling van de hoogte van het bedrag, worden genomen door de Raad van Bestuur van PV CYCLE BELGIUM. Voor meer informatie, lees de nota over de administratie facturatie van de milieubijdrage PV.

Is de milieubijdrage een belasting?

Nee, want ze wordt niet betaald aan de overheid, maar aan het door de regionale overheden erkend  beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM. Deze vzw organiseert vervolgens collectief in naam van de producenten en invoerders de inzameling en de verwerking van de afgedankte zonnepanelen.