Diegenen die PV Zonnepanelen als eerste op de markt brengen in België), bijvoorbeeld invoerders zijn onderworpen aan de verplichtingen tot inzameling, verwerking en financiering ervan als gevolg van de Europese wetgeving betreffende de Aanvaardingsplicht afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (EEA).

De Europese Richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) 2012/19/EU is op 14 februar 2014 i in werking getreden in elk Europees land.

Fabrikanten en invoerders van Zonnepanelen, omvormers en batterijen zijn meestal actief in de drie gewesten, dus was het logisch om één uniform terugnamesysteem op nationaal niveau in te voeren. Om de implementatie van éénzelfde terugnamesysteem voor zonnepanelen mogelijk te maken, wordt periodiek per gewest een overeenkomst getekend tussen de regionale overheid en de industrie. Deze akkoorden worden “Milieubeleidsovereenkomsten” genoemd en hebben betrekking op de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, waaronder fotovoltaïsche zonnepanelen.

Zonnepanelen en omvormers maken deel uit van de Elektrische en Elektronische apparaten.

Op de Belgische markt gebrachte omvormers dienen aangemeld te worden bij Recupel. Wij kunnen u hierbij helpen.

Batterijen (in funktie van de opslag van de door de zonnepanelen voortgebrachte energie) vallen ook onder een Producentenverantwoordelijkheid door de Europese Richtlijnen Batterijen 2006/66/EG. Op de Belgische markt gebrachte batterijen dienen worden aangemeld bij Bebat. Wij kunnen u hierbij helpen.

EUROPESE WETGEVING:

AEEA
BATTERIJEN

WIE IS EEN PRODUCENT?

Weet u niet of u Producent bent? Doe hier de test.

REGIONALE WETGEVING

VLAAMSE GEWEST

MBO
MILIEUWETGEVING

WAALSE GEWEST

MBO
WALLEX

BRUSSELSE GEWEST

MBO
BRUDALEX

GOED OM TE WETEN

In het kader van de wetgeving over het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) kan uw bedrijf verscheidene rollen vervullen: invoerder en verdeler of invoerder en installateur/verdeler. In elk van deze gevallen bent u een  Producent conform de AEEA-wetgeving.

FABRIKANT

Een natuurlijke of rechtspersoon in België gevestigd, die fotovoltaïsche zonnepanelen fabriceert of laat fabriceren en deze vervolgens verkoopt in België.

VERDELER

Een natuurlijke of rechtspersoon in België gevestigd en die in België, onder zijn naam of zijn eigen merk, zonnepanelen verkoopt die door een derde werden geproduceerd.

INVOERDER/
INSTALLATEUR

Een natuurlijke of rechtspersoon in België gevestigd en die beroepshalve fotovoltaïsche zonnepanelen uit het buitenland invoert en verkoopt in België.

ONLINE VERKOOP

Personen in het buitenland gevestigd,die in België fotovoltaïsche zonnepanelen verkopen via een webshop of online verkoopwinkel.

VERPLICHTINGEN VAN DE PRODUCENTEN:

Elke natuurlijke of rechtspersoon die beschouwd wordt als Producent, heeft de  wettelijke plicht om de inzameling, recyclage en financiering  van fotovoltaïsche panelen te garanderen – met inbegrip van diverse administratieve verplichtingen .

Raadpleeg de lijst hieronder om alle verplichtingen voor de producenten in België te kennen:

Organisatie van de inzameling en verwerking van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

  • Door zich aan te sluiten bij PV CYCLE BELGIUM voldoet de Producent aan deze verplichting die van toepassing is  op elk afgedankt zonnepaneel, ongeacht het merk  of de datum waarop ze op de markt werden gebracht.

Financiering

  • De betaling van de zichtbare milieubijdrage PV is verplicht voor elk fotovoltaïsch zonnepaneel dat vanaf 1 juli 2016 op de markt wordt gebracht.

Registratie en declaratie

  • De registratie van de gegevens van de Producent en de kwartaaldeclaratie van alle fotovoltaïsche zonnepanelen die op de markt worden gebracht aan het beheersorganisme.

Informatie & Sensibilisering

  • De residentiële en B2B-bezitters van zonnepanelen  informeren over het inzamelsysteem;
  • Het aanbrengen van het symbool van de “doorgestreepte vuilnisbak” en het merk ;.
  • De exploitanten van de verwerkingsinstallaties informeren over de samenstelling  van en de aanwezigheid van eventueel gevaarlijke materialen in zonnepanelen.
  • Op elke factuur een afzonderlijke regel toevoegen met de vermelding “milieubijdrage PV”.

WORD LID VAN PV CYCLE BELGIUM

Als producent of invoerder is het niet eenvoudig om zelf te voldoen aan de wettelijke aanvaardingsplicht voor gebruikte zonnepanelen. Wanneer u zich aansluit bij PV CYCLE BELGIUM, dan zorgen wij ervoor dat u aan deze aanvaardingsplicht voldoet.

Registreer mijn onderneming en word lid van PV CYCLE BELGIUM en U geniet van onze totaaloplossing om moeiteloos de aanvaardingsplicht na te leven. Maak uw account aan en download de toetredingsovereenkomst of contacteer ons via het e-mailadres belgium@pvcycle.org.

DOORSTREEPTE AFVALBAK

De “doorstreepte afvalbak op wielen” is het symbool op elektrische en elektronische apparatuur en geeft aan dat het wordt geclassificeerd als AEEA, wat betekent dat wanneer het niet langer bruikbaar is het niet behandeld moet worden als normaal huishoudelijk afval.

De AEEA-wetgeving heeft tot doel het minimaliseren van de hoeveelheid AEEA in de fractie huishoudelijk afval. Door het gescheiden houden van AEEA afval van ander afval kunnen de gevaarlijke stoffen worden verwijderd en een grote hoeveelheid materialen kan dan worden gerecycled.