Afgifte aan een Inzamelpunt

U heeft PV zonnepanelen en u wenst er zich gratis van te ontdoen?

Bent u particulier of een organisatie zonder BTW-nummer?

U kan uw afgedankte zonnepanelen binnenbrengen bij publiek toegankelijke vaste inzamelpunten. Deze nemen de panelen
gratis in ontvangst onder de volgende voorwaarden:

  • enkel tijdens de kantooruren;
  • enkel bij inzamelpunten die toegankelijk zijn voorparticulieren en/of niet-BTW-plichtige organisaties;
  • enkel voor een hoeveelheid die een residentieel fotovoltaïsch zonnepaneelsysteem vertegenwoordigt; de inzamelpunten engageren zich om tot 20 stuks te aanvaarden.
  • enkel de door u voortgebrachte op het Belgische grondgebied af te danken zonnepanelen;
  • enkel volledige zonnepanelen met al hun origineleonderdelen zoals het kader en het verdeelkastje.

Let op: indien u onvolledige PV zonnepanelen aanbiedt, heeft het inzamelpunt het recht u hiervoor kosten aan te rekenen.Wij zullen immers ook kosten aanrekenen aan het inzamelpunt in dergelijke situatie.

Indien een particulier en niet-BTW plichtige organisatie zelf méér dan 20 stuks demonteert en aanbiedt, zal de particulier en niet-BTW-plichtige organisatie rechtstreeks het beheersorganisme contacteren.

Geregistreerde inzamelpunten kunnen echter – op eigen initiatief – ook méér dan 20 stuks aanvaarden.

Bij een uitgebreid netwerk van vaste inzamelpunten kunt u deze kleine hoeveelheid zonnepanelen binnen brengen . Maak een afspraak met het inzamelpunt dat u heeft gekozen.

.

Bent u een organisatie of bedrijf met een BTW-nummer ?

U kan uw afgedankte zonnepanelen binnenbrengen bij enkel voor professionelen toegankelijke vaste inzamelpunten. Deze nemen de panelen gratis in ontvangst onder de volgende voorwaarden:

  • enkel tijdens de kantooruren;
  • enkel bij inzamelpunten die toegankelijk zijn voor Professionelen;
  • enkel voor een hoeveelheid die een commercieel fotovoltaïsch zonnepaneelsysteem vertegenwoordigt; de inzamelpunten engageren zich om tot 40 stuks te aanvaarden.
  • enkel de door u voortgebrachte op het Belgische grondgebied af te danken zonnepanelen;
  • enkel volledige zonnepanelen met al hun originele onderdelen zoals het kader en het verdeelkastje.

Let op: indien u onvolledige PV zonnepanelen aanbiedt, heeft het inzamelpunt het recht u hiervoor kosten aan te rekenen.Wij zullen immers ook kosten aanrekenen aan het inzamelpunt in dergelijke situatie.

Geregistreerde inzamelpunten kunnen echter – op eigen initiatief – ook méér dan 40 stuks aanvaarden.

Installateurs, tussenhandelaars of producenten aanvaarden bij de verkoop van nieuwe panelen aan BTW-plichtige organisaties minstens eenzelfde totaal paneelvermogen of aantal panelen terug mee te nemen die aanwezig waren in de gedemonteerde installatie (één-voor-één-principe).

Bij een uitgebreid netwerk van vaste inzamelpunten kunt u deze kleine hoeveelheid zonnepanelen binnen brengen . Maak een afspraak met het inzamelpunt dat u heeft gekozen.

.

Wenst u zich te ontdoen van grote hoeveelheden zonnepanelen?

Voor grote hoeveelheden, bijvoorbeeld 1 vrachtwagen of meerdere Megawatt, afkomstig van commerciële of industriële PV-installaties, nodigen wij u uit het ophaalformulier in te vullen.

TRANSPORT EN VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN

U heeft al een ophaaldatum afgesproken? Lees dan hier onze veiligheidsvoorschriften en de verpakkingsinstructies. Contacteer operations voor meer informatie.

Opgelet: Enkel de ophaalformulieren die correct zijn ingevuld, zullen tijdig worden verwerkt. Paletten of andere verpakkingseenheden moeten vooraf zijn klaargemaakt in funktie van een veilig transport.

Moet ik betalen om van mijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen af te raken ?

In België wordt het systeem gefinancierd door een milieubijdrage te heffen op elk zonnepaneel, dat op de markt wordt gebracht, en doorgerekend wordt naar de eindgebruiker. De inzameling is dus gratis, op voorwaarde dat geen enkel essentieel onderdeel ontbreekt en indien de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen geen andere afvalstoffen bevatten.