PV CYCLE BELGIUM vzw is het enige beheersorganisme voor fotovoltaïsche zonnepanelen dat werd opgericht in het kader van de Milieubeleidsovereenkomst Zonnepanelen. De VZW werd opgericht in de eerste helft van 2016 door de sectorfederaties ODE (PV VLAANDEREN), ELOYA, NELECTRA, FEE, TECHLINK en VOLTA met als doel de aanvaardingsplicht voor zonnepanelen te organiseren namens al haar leden en deelnemers.

Het inzamelsysteem van PV CYCLE BELGIUM dankt zijn succes aan een netwerk van professionelen en inzamelpunten die over gans België verspreid zijn. Door samen te werken met verscheidene partners voor de inzameling en verwerking, biedt PV CYCLE BELGIUM de meest doeltreffende oplossingen aan om de zonnepanelen een tweede leven te geven in de circulaire economie.

Milieubescherming staat centraal in ons vak. Onze medewerkers zetten zich in voor duurzame ontwikkeling ten dienste van de energietransitie.

COLLECTIEVE ORGANISATIE

De deelnemers van PV CYCLE BELGIUM genieten van alle voordelen die een collectieve regeling met zich meebrengt: van schaalvoordelen tot risicospreiding en één enkele stem voor en voor de sector.

GELEID DOOR DE FOTOVOLTAÏSCHE SECTOR

Als expert weet PV CYCLE BELGIUM het best wat de prioriteiten en behoeften zijn van haar deelnemers  en hun produkten.

ZONDER WINSTOOGMERK

Aangezien wij onafhankelijk zijn van investeerders en  van verwerkingsbedrijven, is onze enige doelstelling een kostenefficiënte oplossing aan te bieden en een betrouwbare partner te zijn voor de drie Gewesten.

GOED OM TE WETEN

 

PV CYCLE ivzw, is het uitvoeringsorganisme van PV CYCLE BELGIUM vzw dat alle administratieve en operationele aspecten van de aanvaardingsplicht voor zonnepanelen voor haar rekening neemt in opdracht van de Producenten en Invoerders van fotovoltaïsche zonnepanelen.

KWALITEITS

Om oplossingen van hoge kwaliteit te bieden en het milieu te beschermen, is PV CYCLE Belgium ISO 9001-gecertificeerd voor kwaliteit en ISO 14001-gecertificeerd voor milieu.