De inhoud van de website van PV CYCLE BELGIUM is beschikbaar voor gebruik in presentaties, in persartikels opgestel door de pers of in andere communicatiemiddelen op voorwaarde dat deze worden gebruikt volgens de licentievoorwaarden onderaan deze pagina.

VIDEO

Bronvermelding PV CYCLE BELGIUM

Behoudens andersluidende vermelding, is het hergebruiken van inhoud en content van www.pvcycle.be onderworpen aan de hieronder vermelde regels.

 

Tekst en artikels

De op deze website beschikbare teksten zijn met pedagogische content door PV CYCLE BELGIUM opgesteld.

Licence Creative Commons

De inhoud van deze website wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de volgende licentievoorwaarden:

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is

In 4.0 moet je aangeven of je materiaal gewijzigd hebt en een vermelding van vorige versies bijhouden. In 3.0 en eerdere licentieversies is een indicatie van de veranderde elementen alleen noodzakelijk als je een afgeleid werk hebt gemaakt.Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

 

Geen Afgeleide Werken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

 

Beelden, filmpjes en illustraties

De op de website beschikbare beelden omvatten foto’s, viedo’s en illustraties.

Onder voorbehoud van de intellectuele eigendomsrechten van derden zijn de beelden die de exclusieve eigendom van PV CYCLE Belgium zijn, behoudens andersluidende vermelding, beschikbaar volgens de voorwaarden van de licentie:

 

Naamsvermelding — De gebruiker dient PV CYCLE BELGIUM te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

 

NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Hoe de content van PV CYCLE Belgium die ik hergebruik, crediteren?

De gebruiker die ter beschikking gestelde contents wil hergebruiken, moet het volgende vermelden:

    1. De titel van de content,

    2. Het auteurschap van de content door de volgende vermelding: «Bron: PV CYCLE Belgium – www.pvcycle.be»,

    3. De datum waarop de content van de website werd gehaald: «DD/MM/JJJJ»,

    4. De vermelding van de licentie waaronder de content of het gegeven ter beschikking werd gesteld, door middel van volgene illustratie:

Licence Creative Commons

Voor content

 

Licence Creative Commons
Voor beelden