PV CYCLE treedt toe tot sectoroverstijgende monitoringsberaad in Nederland

Brussel/Zoetermeer, 2 juni 2015 – PV CYCLE heeft vandaag bekendgemaakt als één van de oprichters te zijn toegetreden tot het  Nederlandse Monitoringsberaad. Het Monitoringsberaad speelt een cruciale rol bij het vastleggen van procedures en normen voor een efficiënte afvalinzameling en -recycling in Nederland om zodoende te waarborgen dat de doelstellingen in het kader van AEEA…