Ind. Zone De rode Berg, Hellebeemden 14, 3500 Hasselt

+32 56 56 09 42

www.cebeo.be

Gelieve een afspraak te nemen alvorens u ter plaatse te begeven.

Merci de prendre rendez-vous avant de vous déplacer.